มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ร่วมสนับสนุนเงินในโครงการ LOVE OUT LOUD – PASS THE LOVE FORWARD ส่งต่อรักให้โลกรู้

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณรัตนพร ทองลักษณ์ ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ ในงานวิจัยเรื่องโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับคั่งไขมัน ซึ่งเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในโครงการ LOVE OUT LOUD – PASS THE LOVE FORWARD จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น12 ร่วมกับศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ
         ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดสมทบทุน โครงการวิจัยด้านมะเร็งระบบอาหารและโรคตับแข็ง คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการประมูลของรักของหวงของดารา นำโดยคุณชมพู่ คุณแอน ทองประสม งานจัดขึ้นวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *