บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Interwell 2021”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม Interwell 2021 กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจำลองการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *