บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Hult Prize at Chulalongkorn 2022”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม Hult Prize at Chulalongkorn 2022 กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันเคสธุรกิจ เพื่อสังคมระดับโลก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม ถึง วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover

#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *