บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการ งามกาย งามใจ สายใยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 29”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการ งามกาย งามใจ สายใยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 29” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความกล้าแสดงออกและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเพลงลูกทุ่ง ไม่ให้สูญหายไปจากคนไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในพพุธที่ 29 มกราคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรมสวนปาล์ม มจพ. กรุงเทพมหานคร

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *