บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2563”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในด้านต่างๆ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กิจกรรมออนไลน์)


#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *