บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Zigma Camp”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Zigma Camp” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเรียนรวมถึงบรรยากาศในการเรียนภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *