บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Thammasat Volunteer Expo”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “Thammasat Volunteer Expo” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานจิตวิญญาณอุดมการณ์จิตอาสารักประชาชนของมหาวิทยาลัย และประมานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในเพื่อนขยายผลสู่การพัฒนางานด้านอาสาสมัครต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *