ซาบีน่าร่วมโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (TKFC) “จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม”มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร

ซาบีน่าร่วมโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (TKFC)

“จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม”มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร

          มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภา จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (TKFC) “จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม” ในถิ่นทุรกันดาร ป้องกันติดเชื้อโควิด-19
          เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภา พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) ในฐานะประธานโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC) และผู้ร่วมสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “Thai Kids Fight COVID”(TKFC) ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-8 จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้าในการใส่เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนระดับประถมต้น (ป.1–4) ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึง 15 สิงหาคมนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล โครงการ TKFC นี้ จะดำเนินการมอบหน้ากากให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ผ่านเครือข่ายภายใต้นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.ทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ เกี่ยวกับการใส่หน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาด อย่างถูกวิธี และการรักษาสุขอนามัยที่ดี

          สืบเนื่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มีความห่วงใยน้องๆ ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ใส่หน้ากากของผู้ใหญ่ไม่ได้ จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้มาดูแลโครงการมูลนิธิฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก เพื่อมอบให้น้องๆ โรงเรียนชั้นประถมในท้องถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียน ตชด. ที่ตั้งอยู่บนดอยบนเขา

          พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1-8 ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัย COVID เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการฯได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากภาคีเครือข่ายและประชาชนอย่างกว้างขวาง ได้มีการจัดคาราวานเพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังจังหวัดสงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมทั้งการจัดส่งสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งและนมผงสำหรับเด็กไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่จังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการบริหารจัดการ จัดหาและจัดสรรอย่างโปร่งใสตามความประสงค์ของทุกฝ่ายทำให้โครงการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          สำหรับโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” หรือ “Thai Kids Fight Covid”(#TKFC) เป็นโครงการต่อเนื่องจาก #อาสาร่วมใจFightcovid โดย นักศึกษา ปธพ.1-8 โดยโครงการ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (TKFC) “จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม” เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน้ากากผ้าที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคของเด็กๆ ในช่วงเปิดเทอม ซึ่งมาตรการการป้องกันและคัดกรองเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน ที่สำคัญคือการสวมหน้ากากในระหว่างอยู่ที่โรงเรียน โดย หน้ากากผ้าสำหรับเด็กมีความแตกต่างกับของผู้ใหญ่เช่น ขนาดที่เหมาะสมกับสรีระ และวัตถุดิบที่นำมาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทาน รวมทั้ง สีสันเพื่อเพิ่มความน่าใช้ รวมทั้งคุณภาพและความปลอดภัย หน้ากากสำหรับเด็กจึงต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถปรับขนาดได้กับสรีระ รวมทั้งต้องดูแลรักษาง่าย และให้เด็กๆ สามารถเขียนชื่อที่หน้ากากได้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือสลับกัน ซักได้หลายครั้งเพื่อประหยัด ทั้งนี้หน้ากากจากโครงการจะมอบให้เด็กระดับประถมต้น (ป.1-4) คนละ 1 ชุดๆ ละ 2 ชิ้น

          โครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการผลิตและร่วมมือ จากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน) (SABINA) มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์, บริษัท สุภารา จำกัด (GQ), บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด (NARAYA)ทั้งนี้ ทั้ง 3 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการผลิตหน้ากากให้กับโครงการ TKFC ในราคาพิเศษ และมี กิจกรรม (แคมเปญ) ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้โครงการฯ 1 ชิ้นเมื่อมีผู้ซื้อหน้ากากผ้า 1 ชิ้นอีกด้วย ผู้สนับสนุนทั้ง 3 บริษัท จะร่วมบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเข้าสู่โครงการ TKFC ไม่น้อยกว่าบริษัทละ 25,000 ชิ้น ในช่วงระยะเวลากรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2563

          ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ TKFC ได้โดยการซื้อหน้ากากผ้าสำหรับเด็กจากบริษัทผู้สนับสนุนข้างต้นตาม campaign ข้างต้น หรือร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 048-1-10901-9

สำหรับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายแรก ได้แก่
1.โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
2.โรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมในโครงการร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายและในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 11 แห่ง และโรงพยาบาลในเครือข่ายของนักศึกษา ปธพ. รุ่นที่ 1-8

          อย่างไรก็ตาม นอกจากการมีหน้ากากสวมใส่แล้ว ยังต้องสอนน้องๆ เล่นอย่างระมัดระวัง รักษาระยะห่าง และต้องล้างมือสม่ำเสมอ โครงการนี้ จึงได้รับเกียรติจาก นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล หรือคุณหมอโอ๊ค น้องอลิน-อลัน มาช่วยให้ความรู้แบบน่ารักๆ ผ่านคลิปวีดีโออีกด้วย

ที่มา  :  

https://siamrath.co.th/n/167012
https://www.naewna.com/local/503034
https://worldbusiness-th.com/2506/
http://www.changeintomag.com/index.php/change-business/20283-2016-04-29-13-34-9270
https://changeintoonline.blogspot.com/2020/07/thai-kids-fight-covid-tkfc-thai-kids.html
https://changeintomeg.blogspot.com/2020/07/thai-kids-fight-covid-tkfc-thai-kids.html
https://local.google.com/place?id=6280364292031054414&use=posts&lpsid=3907127079381027186

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *