บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “SCORA Cancer Awareness Competition”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม SCORA Cancer Awareness Competition กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องมะเร็งปากมดลูกและส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *