SABINA ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และคณะแม่บ้านตำรวจ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

                                               SABINA ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และคณะแม่บ้านตำรวจ
                                      จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

              บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม 200 ชุด ให้แก่ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และคณะแม่บ้านตำรวจ 
      จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้ “โครงการ Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 
       เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เต้านมเทียมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป 
      โดยภายในงานมีคุณสุภารดี ชาญวิทยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *