บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการแสดงละครเวทีประกอบเพลง ภายใต้ชื่อ “COMARTS LIVE SHOW” (25-27.04.18)

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการแสดงละครเวทีประกอบเพลง

ภายใต้ชื่อ “COMARTS LIVE SHOW”

กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง (Live Event Creation and Management) แสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถของนักศึกษาภาควิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ รับไปใช้ในสายงานต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ สถานที่ Adaptable Theatre ตึกคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

#SabinaUlover

#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *