บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สถานประกอบการยอดเยี่ยม ต้นแบบสร้างวัยทำงานสุขภาพดี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สถานประกอบการยอดเยี่ยม ต้นแบบสร้างวัยทำงานสุขภาพดี โดยกระทรงสาธารณสุข

          จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages ที่มีความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages ทั้งนี้มีสถานประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ 323 แห่ง ผู้รับมอบรางวัลคุณเมธี จิตรสว่าง หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ/จป.วิชาชีพ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร เข้ารับมอบรางวัล และนำเสนอผลงาน
          “สำหรับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages ในครั้งนี้ มีจำนวน 10 แห่ง โดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของการสร้างเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานไป ทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้คนวัยทำงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *