บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการ Fashion V Together ครั้งที่ 8”

          บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการ Fashion V Together ครั้งที่ 8”  โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง  8  คณะวิชา  7  มหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้รับคัดเลือกและมอบหมายให้เป็นประธานในการจัดแสดงในครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานของนักศึกษา  ในวันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562  เวลา  11.00 – 18.00 น.  ณ  ชั้น  G  Ztylepisode (สไตล์พิโซด)  Zpell @ Future Park  ศูนย์การค้าสเปลล์  @ฟิวเจอร์ พาร์ค

#SabinaUlover

#Sabina1ในใจU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *