บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรม โครงการ “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 (รักน้อง)”

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรม
โครงการ “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 (รักน้อง)”

       บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ในโครงการ U Project ร่วมสนับสนุนโครงการ “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 (รักน้อง)” จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 – 26กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานอันก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานที่ และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 
      #SabinaUlover #Sabina1ในใจU #sabinathailand #เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *