บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการจัดการแข่งขันกีฬากาวน์เกมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563”

           บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการจัดการแข่งขันกีฬากาวน์เกมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเป็นสายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพและเพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานิสิตให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบะสติปัญญา รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางฝ่ายกีฬากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *