บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายเพาะเมล็ดฝันสู่วันสำเร็จ 2020”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายเพาะเมล็ดฝันสู่วันสำเร็จ 2020” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเริ่มวางแผนการศึกษาและอนาคตของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *