บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการกาสะลองสีชมพู สานความรู้สู่เจียงฮาย ครั้งที่ 19”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการกาสะลองสีชมพู สานความรู้สู่เจียงฮาย ครั้งที่ 19” กิจกรรมของนิสิตวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลทั้งในด้านวิชาการจากการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *