ซาบีน่า ผนึกกำลังพันธมิตร เย็บเต้านมเทียมส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สานต่อแคมเปญ “SABINA Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 17

ซาบีน่า  ผนึกกำลังพันธมิตร เย็บเต้านมเทียมส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สานต่อแคมเปญ “SABINA Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 17

            กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  เผยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข  พบหญิงไทย  ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงสุด จำนวน 38,559 ราย  ในปี  2565   ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   สุภาพสตรีจึงควรตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำทุกเดือน  สำหรับผู้ป่วยเมื่อพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเต้านม  จะรู้สึกท้อแท้และต้องการกำลังใจ  หลังการรักษาอาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการผ่าตัดเต้านม  ด้วยเหตุนี้  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์  “ซาบีน่า” ริเริ่มโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจ และสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านม โดยจับมือองคกร์กรที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ระดมพลังการช่วยเหลือจากผู้มีจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดเต้านมและสูญเสียความมั่นใจหลังจากรับการรักษา

            “ซาบีน่า” ได้สานต่อโครงการ  “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”  อย่างต่อเนื่อง  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เชิญชวนและเปิดรับจิตอาสาทั่วประเทศ  ที่สนใจร่วมเย็บเต้านมเทียม พร้อมส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ  โดยจิตอาสาสามารถติดต่อขออุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม  ได้ตลอดทั้งปี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  อีกทั้งโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน/บริษัท และโรงพยาบาลต่างๆ จัดกิจกรรมให้พนักงานหรือบุคลากรได้ร่วมเป็นจิตอาสาร่วมทำความดี เพื่อส่งต่อเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 222,100 เต้า

            และในปีนี้เป็นปีที่  17  SABINA Sewing Cup Sewing Heart   “เย็บเต้ารวมใจ  สู้ภัยมะเร็งเต้านม”   ยังคงสานต่อกิจกรรมในแนวความคิด “CSR จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ” โดยในปีนี้ทางซาบีน่าตั้งเป้าหมาย ระดมจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียมที่ จำนวน 35,000 ชุด และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล,  บริษัท  พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วย โดยจัดกิจกรรมรวมเหล่าจิตอาสาในวันที่ 6 ตุลาคม 2566  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง ; 

            ภายในงานมีกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้มีจิตอาสา โดยมี SABINA Sewing Crew คอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียม อีกทั้งยังสามารถขอรับฟรี! แผ่นฟองน้ำจำลอง Brest Cancer Simulator Pad สำหรับเรียนรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม Breast Cancer Check Up มุมสอนวิธีคลำตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด มีการพูดคุยให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยคุณหมอ, มุมร่วมบริจาคเส้นผมและสมทบทุนค่าทอวิก จากมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

            บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) “ซาบีน่า  ในฐานะผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสรีระของคุณสุภาพสตรี ปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ให้สุภาพสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมให้ปรับตัว ปรับสมดุล มีกำลังใจ ฝ่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญกับโรคและการรักษา ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำเต้านมเทียม เพื่อเติมเต็มความมั่นใจให้กับสุภาพสตรีหลังการผ่าตัดเต้านม  ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไป  โดยสามารถขอรับเต้านมเทียมได้ที่ ซาบีน่าช้อปและเคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสันทุกสาขา ทั่วประเทศ  

            ในปีที่ 17 นี้ ซาบีน่าได้จับมือ 3 พันธมิตรหลัก ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและตั้งใจมอบความห่วงใยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

            ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล  ผู้สนับสนุนหลักด้านพื้นที่จัดกิจกรรมและจุดกระจาย Sewing Set แก่จิตอาสา ในฐานะห้างสรรพสินค้าที่มีสาขามากที่สุดทั่วประเทศไทย กล่าวว่า “ทางห้างฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในทุก ๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือการช่วยเหลือผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ  ปี   เราจึงร่วมกับซาบีน่าสานต่อแคมเปญ  “SABINA Sewing Cup Sewing Heart  เย็บเต้ารวมใจ  สู้ภัยมะเร็ง”  ปีที่ 17  ด้วยการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและจุดกระจาย  Sewing Set  แก่จิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  ที่ห้างเซ็นทรัล  และห้าง  โรบินสันทั่วประเทศ    เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงได้รับเต้านมเทียมอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน อันจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี และทางห้างฯ จะยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงในอนาคตต่อไป” 

            บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   ผู้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบหลัก   “เม็ดพลาสติก”  สำหรับใช้ในการผลิตเต้านมเทียม   “เป็นกิจกรรมที่ดีที่รวบรวมจิตอาสามาร่วมกันส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เค้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เต้านมเทียมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นประโยชน์ในแง่ของสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติด้วยค่ะ”

            ในปีนี้  ซาบีน่า  ได้เสริมทัพพันธมิตรของโครงการที่จะช่วยเป็นพลังผลักดันให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  กับคอนเซปต์ CSR จากต้นกระบวนการผลิต สู่ปลายน้ำถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลน

            โดยได้ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่  และ บจก. จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เห็นถึงปัญหากลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ร่วมสร้างอาชีพให้กับ “นางฟ้าหลังกำแพง” ด้วยการเย็บ “ถุงผ้า Sewing Set” สำหรับบรรจุอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม โดยมูลนิธิฯได้มีการติดต่อเรือนจำกลางอุบลราชธานี ขออนุญาตเข้าไปฝึกอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังหญิง และบริษัทจิตอาสาฯ เข้ามาช่วยควบคุมการผลิต เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ซึ่งนับว่าเป็น CSR จากต้นกระบวนการผลิต สู่ปลายน้ำถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลน

            ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2566 จิตอาสา สามารถติดต่อขอรับชุดเย็บเต้านมเทียม ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่

            1.เคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566  – 31 ธันวาคม 2566

            2.ซาบีน่าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ

            3.ขอรับทางออนไลน์ผ่านทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน่าจะจัดส่งอุปกรณ์เย็บให้ทางไปรษณีย์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

            สำหรับผู้ป่วย  หรือผู้ที่ประสงค์อยากติดต่อขอรับเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียม ได้ผ่านเคาน์เตอร์ซาบีน่า  ทุกสาขาทั่วประเทศ    หรือโทรศัพท์ผ่าน  Sabina Call Center  โทร.  02-422-9430   หรือติดต่อผ่านทาง  Line@ : @SabinaThailand  หรือทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน่าจะจัดส่งเต้านมเทียมให้ถึงมือผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *