บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีและยากจน ภายใต้ มูลนิธิ จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นประจำทุกๆปี

          บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีเด็กที่เรียนดีและขาดทุนทรพัย์ บริษัทจึงมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีและยากจน ภายใต้ มูลนิธิ จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นประจำทุกๆปี โดยให้ทุนแบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทำให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษาและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ที่มา : http://www.setsocialimpact.com/Company/Profile/282

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *