บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “บริหารรวมใจสู่สังคม ครั้งที่ 23”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม บริหารรวมใจสู่สั่งคม ครั้งที่ 23 กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์และแบ่งปันให้กับสังคม โดยการระดมทุนและมอบสิ่งของที่จำเป็น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *