ซาบีน่าและกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมส่งต่อความรัก สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชน กับ โครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 13

ซาบีน่าและกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมส่งต่อความรัก สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชน
กับ โครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 13

      ซาบีน่า ร่วมมอบของขวัญ 300 ชิ้น ส่งต่อโอกาส ความรักและสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่นๆ กับโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 13 โดยกลุ่มเซ็นทรัลและกองทัพบกสานต่อโครงการ Million Gifts Million Smiles ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 โดยการส่งมอบความรักและความห่วงใย ด้วยของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนจากคนไทยทั้งประเทศให้เด็กและเยาวชนเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ในจังหวัดชายแดนและจังหวัดอื่นๆ ด้วยการมอบของขวัญส่งให้เด็กๆในช่วงวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กเป็นประจำทุกปี
      โดยได้มีการรวมพลังภาคีเครือข่ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ทางเข้าเซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคุณพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพส่งมอบของขวัญพร้อม คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล, คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มเซ็นทรัล
      ทั้งนี้ของขวัญดังกล่าวจะถูกคัดแยกจัดสรรโดยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากลุ่มเซ็นทรัล และเหล่าพลทหาร ก่อนจะถูกจัดส่งไปยังจังหวัดชายแดนใต้และและจังหวัดอื่นๆ โดยกองทัพบกเพื่อส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *