บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬา-ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12”

                   บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬา-ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12” กิจกรรมของนิสิตวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งสามารถให้ความรู้ ข่าวสารที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสนใจต่อการศึกษาตามตนเองในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *