บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายติวสถาปัตย์จุฬา’64 TECTFLIX”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม ค่ายติวสถาปัตย์จุฬา’64 TECTFLIX กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *