บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด บริจาคชุดชั้นในสตรี ให้แก่น้องๆที่ศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

          วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด บริจาคชุดชั้นในสตรี ให้แก่ ศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง ให้ได้สวมใส่ชุดชั้นในที่ดีมีคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *