บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ YOLO( Art Thesis)”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ YOLO( Art Thesis) กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อเผยเพร่ความรู้และผลงานการออกแบบจากนักศึกษาภาควิชานิเทศศิลป์ต่อบุคคลที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และภาควิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *