บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Afterclap ( Art Thesis)”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Afterclap ( Art Thesis) กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กิจกรรมออนไลน์)

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *